Geachte ouders, verzorgers,

Hierbij attendeer ik u op bijgevoegd bericht van de gemeente Heusden. In dit bericht staat informatie over de wijze waarop de noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen is georganiseerd.

Belangrijk om te weten:

  • De extra kosten voor opvang komen niet ten laste van de ouders.
  • Maakt u al gebruik van opvang? Verander dan niets. U hoeft geen extra uren aan te vragen of een wijziging door te geven. Blijf uw normale factuur betalen.
  • Maakt u nog geen gebruik van kinderopvang? Dan worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Maakt u al gebruik van kinderopvang bij een andere partij? Ook dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Verander dan niets. U hoeft geen wijziging door te geven. Blijf uw normale factuur betalen.
  • Kunt u op voorhand niet aangeven wanneer u opvang nodig heeft? Schrijf uw kind(eren) toch in en geef aan op welke dagen u mogelijk opvang nodig heeft. Dat kan vaak ook nog op het laatste moment.

Nadere informatie over Coronavirus (COVID-19) en kinderopvang vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Het is een bijzondere tijd en dat vraagt om veel creativiteit en flexibiliteit. Iedereen bij Scala spant zich bovenmatig in om de zaken op alle gebieden zo goed mogelijk te regelen.

We zien ook heel veel bereidwilligheid en inzet bij ouders. Dank daarvoor.

Scala heeft een eigen Instagram account en een eigen Youtube account, namelijk ScalasCOOLtv.

Op ons Youtube kanaal is vandaag weer een nieuwe VLOG geplaatst. Hoe gaan de medewerkers van Scala om met de huidige situatie? Vergeet je niet te abonneren. Heel erg leuk om te bekijken.

Op ons Instagram account verschijnt met grote regelmaat berichten uit de praktijk. Er worden bijvoorbeeld suggesties voor activiteiten met de kinderen geplaatst. Alle medewerkers van Scala kunnen foto’s en filmpjes aanleveren. De redactie van Scala plaatst ze vervolgens. Zeker de moeite waard om te volgen.

Heeft u moeite met Youtube of Instagram? De kans dat er een pre-puber in de buurt is om u te helpen is vrij groot momenteel.

Met vriendelijke groet,

Henk van der Pas

Directeur bestuurder