Een bedeesde kleuter loopt naar binnen, een eigenwijze tiener loopt naar buiten.
Zien hoe een kind sprongen maakt, struikelt, weer opkrabbelt.
Zien hoe kwartjes vallen, soms vroeg, soms laat.
Zien hoe ruzies ontstaan en weer bijgelegd worden,
hoe vriendschappen groeien.
Zien hoe een kind de wereld begint te begrijpen, en zichzelf.

Scala is een collectief van basisscholen in de gemeente Heusden.
Elke dag werken we toegewijd en vol trots aan de ontwikkeling van ruim 3.600 kinderen,
ieder met een eigen verhaal.
Het is een eer om zo’n grote rol te mogen vervullen in
het leven van onze leerlingen.
Maar behalve een voorrecht, is het ook een vak.

Met veel stuurlui aan wal moet je in het onderwijs stevig in je schoenen staan.
Moet je kunnen vertrouwen op je eigen specialisme,
eigenaar zijn van je eigen professie.
Bij Scala zijn we overtuigd van het vakmanschap van onze mensen.
Daarom geven we ruimte.
Ruimte om te doen wat er echt toe doet binnen ons onderwijs.
Ruimte om overbodige dingen los te laten
en om nieuwe dingen aan te pakken.
Ruimte om, zo nu en dan, tegen de stroom in te gaan.

We geven ook ruimte voor samenwerking.
De ontwikkeling van een kind houdt tenslotte niet op
buiten de muren van een school.
Door onderling samen te werken en door samen te werken met andere partijen
die een rol spelen bij
de ontwikkeling van het kind,
brengen we elkaar en onze kinderen verder.
Ook als het even lastig is.

Zo kunnen wij er zijn voor alle kinderen in onze regio,
met onderwijs dat past bij deze tijd.
Onderwijs dat niet alleen het beste in onze leerlingen naar boven brengt,
maar ook in onszelf.
Onderwijs dat energie geeft.

Puur onderwijs.