Voor wie is de noodopvang?

Het is belangrijk dat mensen met een cruciaal beroep of in een vitale sector kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder/verzorger een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders/verzorgers toch een beroep doen op de noodopvang.

U hoeft niet aan te tonen dat u een cruciaal beroep heeft. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders/verzorgers die werkzaam zijn in een cruciaal beroep en alleen als het echt niet anders kan een beroep doen op de noodopvang.  Noodopvang is een extra voorziening die we naast onze dagelijkse werkzaamheden organiseren.

Hoe meld ik me aan voor noodopvang?

Via de website van Scala. Aanvragen voor noodopvang via de website van Mikz worden niet in behandeling genomen. De coördinatie van de noodopvang wordt door Scala uitgevoerd.

Waar worden de leerlingen opgevangen?

Noodopvang locaties op dagen dat de leerling niet naar school hoeft:

 • Kindcentrum Maravilla, Kuyperlaan 2, 5252 BS Vlijmen
 • Centrum voor de kunsten Het Pieck, Anton Pieckplein 71, 5152 LZ Drunen

Noodopvang locatie op de dagen dat de leerling wel naar school moet:
BSO locatie op eigen school.

Op welke momenten mag ik er gebruik van maken?

Op de dagen dat uw kind niet naar school gaat is de noodopvang beschikbaar van 07.30 tot 18.30 uur. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar en van de noodlocatie.

Op de dagen dat uw kind wel naar school gaat is de voorschoolse opvang (07.30 – 08.30) en de naschoolse opvang (14.00 – 18.30 of op woensdag 12.00 – 18.30 uur) beschikbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar en van school.

Wanneer is uw kind niet welkom in de noodopvang?

 • Kinderen met de volgende symptomen zijn niet welkom in de noodopvang:
  • Neusverkoudheid;
  • Loopneus;
  • Niezen;
  • Keelpijn;
  • lichte hoest;
  • verhoging/koorts;
  • en/of benauwdheid.
 • Een ziek kind (met bovenstaande symptomen) wordt direct door de ouder/verzorger opgehaald.
 • Kinderen waarvan een gezinslid koorts heeft zijn niet welkom in de noodopvang.

Waarom moet ik voor elke dag een formulier invullen?

Noodopvang is geen gangbare dienstverlening van Scala. Om het op een goede manier te organiseren werken we samen met diverse partijen. Het inschrijven per datum maakt het voor ons gemakkelijker om regie te voeren over het gebruik van de noodopvang. Bovendien verwachten we een beperkt gebruik aangezien de scholen en de kinderopvang weer gedeeltelijk open zijn.

Krijg ik een bevestiging?

U krijgt van Scala een bevestiging per mail. Daar kan een werkdag tussen zitten. In de mail van Scala staat alle specifieke informatie betreffende de noodopvang voor uw kind(eren).

Waarom moet ik 2 werkdagen van tevoren inschrijven?

We hebben tijd nodig om uw aanvraag te verwerken. We zetten daar medewerkers op in. Bovendien worden er een aantal activiteiten aangeboden. Ten behoeve van de voorbereiding is het noodzakelijk om te weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten. Kom nooit zonder een bevestiging van aanmelding te hebben ontvangen en laat ook altijd weten wanneer de noodopvang niet meer nodig is. We willen voorkomen dat we onaangenaam verrast worden door leerlingen die zonder aankondiging niet meer komen of ineens op komen dagen.

Klik op de datum/data waarop je noodopvang wilt gebruiken om je aan te melden

Vrijdag 29 mei – inschrijfdatum is gesloten

Dinsdag 2 juni – inschrijfdatum is gesloten

Woensdag 3 juni – invullen uiterlijk donderdag 28 mei

Donderdag 4 juni – invullen uiterlijk maandag 1 juni

Vrijdag 5 juni – invullen uiterlijk dinsdag 2 juni

U heeft een of meerdere kinderen ingeschreven voor noodopvang. Middels dit formulier kunt u wijzigingen per datum doorgeven.  Voor iedere wijziging per datum dient u een apart formulier in te vullen. Uw reactie wordt gefilterd op de datum die u bij vraag 5 heeft geselecteerd. De data die u in de velden van de overige vragen heeft ingevuld wordt genegeerd. Vandaar het vriendelijke verzoek om per wijziging één formulier te gebruiken. Uw wijziging wordt via dit formulier verzonden en wordt doorgevoerd. U ontvangt geen apart bericht per e-mail ter bevestiging. Dringend verzoek om geen wijzigingen via het contactformulier van Scala kenbaar te maken. Deze worden niet in behandeling genomen.

Wijzigingen doorgeven, klik hier.Button TextVerheldering inschrijving noodopvang