Initiatieven

Passend Onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

verstopt

Scala als opleidingsstichting

Er zijn drie opleidingsscholen, Lambertus in Haarsteeg, Olof Palme en de Duinsprong in Drunen, die de praktijkopleiding verzorgen van de pabostudenten in nauwe samenwerking met Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Den Bosch.

Tweetalig Onderwijs

Jonge kinderen zijn in staat om spelenderwijs een taal te leren.

Hoogbegaafden onderwijs Linus

Linus-Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een onderwijsvoorziening voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod  krijgen binnen het reguliere onderwijs.

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie.

Sport en Beweegteam

Alle kinderen van onze basisscholen ‘goed leren bewegen’ en ‘leren een leven lang gezond te bewegen.

Cultuureducatie

Bezig zijn met kunst is bij uitstek een manier om te leren nadenken, oplossen, reflecteren, je plaats in de wereld te bepalen en je blik te verruimen. Dat gun je toch iedereen.

Plus in de Klas

Een plusgroep in de school, onder leiding van een leerkracht van de betreffende school en onder begeleiding van een coach hoogbegaafdheid van Scala.