Cultuureducatie

We willen kinderen opvoeden tot jong volwassenen met een open blik. Die flexibel zijn en creatief kunnen denken. Omdat de wereld voortdurend verandert en we nu niet weten wat de maatschappij straks nodig heeft. Bezig zijn met kunst is bij uitstek een manier om te leren nadenken, oplossen, reflecteren, je plaats in de wereld te bepalen en je blik te verruimen. Dat gun je toch iedereen.

Wat is allemaal cultuureducatie

Fotografie, theater, muziek, beeldende vorming, dans, erfgoed: het zijn allemaal vakgebieden die horen bij cultuureducatie. Alle scholen besteden aandacht aan (een aantal van) deze vakken. Scholen kiezen zelf hoe en hoe intensief ze dit doen. Elke school heeft een Interne Cultuur Coördinator die ervoor zorgt dat er voldoende aandacht aan deze vakken besteed wordt.

Alle scholen werken intensief samen met Trefpunt cultuureducatie Heusden. Deze organisatie heeft inhoudelijke expertise en onderhoudt nauwe contacten in de driehoek scholen – kunstaanbieders – gemeente.

Hoe werken scholen aan cultuureducatie

Veel scholen hebben beeldende vorming vast op het rooster staan. Elke week wordt er aandacht besteed aan tekenen of handvaardigheid. Daarnaast kiest een school zelf waar nog meer aandacht aan besteed wordt. Bijvoorbeeld:

 • muziekles deels door een vakdocent, deels door de leerkracht zelf
 • kunstlessen passend bij de methode voor wereldoriëntatie
 • een leerlijn, bijvoorbeeld dans of theater
 • kunstweken, bijvoorbeeld rond een thema
 • uitstapjes naar lokaal erfgoed

Informeer bij de ICCer (Interne Cultuur Coördinator) hoe cultuureducatie specifiek naar de praktijk toe is ingericht.

Wat doen we gezamenlijk

Om te borgen dat alle kinderen minstens met het tweede en derde domein (zie kopje hieronder) in aanraking komen, maken alle scholen gebruik het Kunstmenu. In het kunstmenu zit:

 • groep 4 gaat naar een professionele theater- of muziekvoorstelling in de Voorste Venne
 • groep 5 gaat naar een museum in Noord- Brabant
 • groep 6 heeft een hele dag beeldende- en muzieklessen in de ateliers van het Pieck
 • groep 7 gaat naar een professionele moderne dansvoorstelling in de Voorste Venne
 • groep 8 gaat (soms in combinatie met groep 7) naar het Rijksmuseum in Amsterdam

De 3 domeinen

Cultuureducatie wordt verdeeld over 3 domeinen:

 1. In school: dat wat leerkrachten zelf in de klas doen aan cultuureducatie. De meerwaarde ligt er in dat leerkrachten als geen ander zien wanneer een leerling buiten zijn eigen kaders durft te denken.
 2. Uit de culturele omgeving: in de gemeente Heusden is een groot aantal partners die graag samenwerken met het onderwijs. Denk aan bijvoorbeeld centrum voor de kunsten het Pieck, de bibliotheek, het Streekarchief enzovoort. Kinderen leren wat er in hun omgeving te zien en te doen is én kunnen gastlessen krijgen van professionals in een bepaalde kunstdiscipline.
 3. Uit de Grote Wereld: door een paar keer in de schoolcarrière naar de Grote Wereld te gaan (een museum, voorstelling of concert in het theater), leer je kinderen zich open te stellen voor het onbekende en komen ze in aanraking met topvoorbeelden en kwaliteit. Ze leren genieten van kunst.

Cultuureducatie met kwaliteit

Sinds 2013 kunnen scholen met ambitie op het gebied van cultuureducatie meedoen met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze scholen krijgen extra budget en begeleiding om verdieping en borging te realiseren voor hun cultuureducatie. Hier lees je uitgebreid hoe deze scholen dit hebben ingericht.
Vanaf 2021 gaan alle scholen meedoen.

KUNST na school

Op een aantal scholen wordt na schooltijd kunstworkshops aangeboden, waar kinderen van groep 3 t/m 8 voor een klein bedrag aan mogen meedoen. Deze workshops bestaan uit 4 tot 6 lessen. Er komt van alles voorbij: van het maken van flipperkasten, tot viool spelen, tot streetdance! Als je wilt weten welke scholen meedoen en hoe het georganiseerd wordt klik hier.

Voor meer informatie: www.trefpuntheusden.nl