Stichting Scala biedt aan vele studenten en stagiaires zinvolle leerwerkplekken.

Er zijn drie opleidingsscholen, Lambertus in Haarsteeg, Olof Palme en de Duinsprong in Drunen, die de praktijkopleiding verzorgen van de pabostudenten in nauwe samenwerking met Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Den Bosch. Jaarlijks biedt Scala aan zo’n 35 tot 40 pabostudenten een leerwerkplek. Op die opleidingsscholen zijn 3 basisschoolcoaches beschikbaar voor de coaching van deze studenten, in nauwe samenwerking met de mentoren en de studieloopbaanbegeleider van Fontys Pabo Den Bosch. Doel van dit opleiden blijft om vakbekwame professionals voor te bereiden op een loopbaan in het onderwijs.

Binnen de Scala scholen zijn ook regelmatig stagiaires te vinden van verschillende andere opleidingen. Er zijn stages uit allerlei opleidingsvarianten vanuit ROC Tilburg, KW1c in Den Bosch, ALO, opleidingen voor pedagogiek, logopedie, maar ook voor snuffelstages vanuit het voortgezet onderwijs is er een plaats binnen de Scala scholen.

We ervaren de aanwezigheid van studenten en stagiaires als een verrijking van ons onderwijs en hebben als motto:

samen van en met elkaar leren

Voor meer informatie kunt u verder kijken op de websites van de opleidingsscholen:

Basisschool de Duinsprong: www.deduinsprong.nl
Basisschool Olof Palme: www.olof-palme.nl
Basisschool Lambertus: www.lambertusschool.nl

Of contact via stage coördinator van Scala: carola.van.loon@scalascholen.nl