Muiswerk

Inmiddels heeft Muiswerk een vaste plaats verworven binnen ons aanbod. Dit programma bevat twee onderdelen op taalgebied: Woordstart en Leesstart voor kinderen van groep 1 en 2. Ook kunnen we naar wens twee rekenprogramma’s van Muiswerk aanbieden: rekenen op maat 1 en rekenen op maat 2. Hieronder een omschrijving van de taalprogramma’s.

Omschrijving Woordstart:

Het programma Woordstart richt zich op leerlingen van groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Doel van het programma is het vergroten van de woordkennis. Woordstart 1 bevat een schat aan oefenmateriaal die naast het woordkennisonderwijs op school individueel gebruikt kan worden. Dat kan zowel op school in de les, als thuis onder begeleiding van een van de ouders. In het programma Woordstart zijn meer dan 1000 plaatjes en meer dan 1000 professioneel ingesproken geluiden opgenomen.

Omschrijving Leesstart:

Met het programma Leesstart leren leerlingen klankovereenkomsten in woorden onderscheiden. Het programma richt zich dus op verbetering van het onderscheiden van klanken, een belangrijke voorwaarde voor en ondersteuning bij het leren lezen. Daarnaast richt het programma zich op de letterkennis.
Pas als leerlingen in staat zijn de afzonderlijke klanken in woorden goed waar te nemen, kunnen ze de volgende stap nemen, namelijk het koppelen van letters aan klanken, waar het normale leesonderwijs zich op richt.