Voorleesproject

In schooljaar 2018-2019 hebben wij samen met de intern begeleider van basisschool de Wilgen en de Vijfhoeven, een voorleesproject opgezet, genaamd ‘Heel Maravilla leest’. Dit is een onderdeel van het Taalimpulsplan. De bibliotheek heeft hier actief medewerking aan verleend. De pilot is schooljaar 2018-2019 op beide scholen en voorscholen gestart.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

Jaarlijks terugkerend project voor de voorschool en kleuterbouw waarbij het (voor)lezen gestimuleerd wordt.

  • Opening project door kindertheater
  • Voorlichting ouders; belang van voorlezen en effecten op lange termijn
  • Uitleensysteem ‘voorleestassen’ (iedere ouder/kind leent gedurende twee of drie weken tassen met prentenboeken, verdiepende vragen/tips en    bijpassende materialen)
  • Leeshoek (taalrijke hoek over een centraal prentenboek)

De hoofddoelen van het voorleesproject zijn:

  • De woordenschat en taalvaardigheid van peuters en kleuters te vergroten zodat zij daar in hun verdere schoolcarrière van kunnen profiteren.
  • Samenwerking tussen voorschool en groepen 1-2
  • Ouders partner maken in de (taal)ontwikkeling van hun kinderen en het belang van voorlezen onder de aandacht brengen.
  • (Voor)leesplezier bij ouders en kinderen vergroten

Dit schooljaar zal het voorleesproject herhaald worden op de scholen die betrokken zijn bij het Taalimpulsplan. Ook wordt het project verder uitgebreid zodat ook andere Scala scholen en voorscholen er gebruik van kunnen maken.