Directeur-bestuurder

De Directeur bestuurder is belast met het besturen van stichting Scala. Bij het vervullen van zijn taak richt de Directeur bestuurder zich op het belang van de stichting en het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden. De Directeur bestuurder geeft (in)direct leiding aan de directeuren en de beleidsmedewerkers/stafmedewerkers.