Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft met betrekking tot het voorgenomen beleid van het bevoegd gezag bepaalde bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS). De GMR geeft instemming of advies ten aanzien van beleid en heeft een controlerende functie. Omdat overheidsbeleid en ontwikkelingen in het onderwijs regelmatig voor beleidswijzigingen zorgen, wordt ook het activiteitenplan van de GMR continu geƫvalueerd en bijgesteld.

Voorzitter

Melvin van Bruxvoort

Secretaris

Jacintha van der Sanden

Oudergeleding

Adrijana Simic, Mirjam Klerks, Saskia van Weert en Miranda van Zon.

Personeelsgeleding

Angela Moniharapon, Monique Albers, Liesbeth de Gouw en Jacintha van der Sanden.

 

De GMR is te bereiken via het e-mail adres gmr@scalascholen.nl.

De samenstelling van de MR wordt op schoolniveau vastgesteld. Op de website van de school is verdere informatie van de MR te vinden.

Agenda eerstvolgende vergadering

Agenda GMR 23 maart 2023

Verslagen van de vergaderingen

Kort verslag van 15 februari 2023
Kort verslag van 18 januari 2023
Kort verslag van 16 november 2022
Kort verslag van 13 september 2022

Overige documenten

Jaarverslag GMR 2021-2022
Activiteitenplan GMR 2022-2023