Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft met betrekking tot het voorgenomen beleid van het bevoegd gezag bepaalde bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS). De GMR geeft instemming of advies ten aanzien van beleid en heeft een controlerende functie. Omdat overheidsbeleid en ontwikkelingen in het onderwijs regelmatig voor beleidswijzigingen zorgen, wordt ook het activiteitenplan van de GMR continu geƫvalueerd en bijgesteld.

Voorzitter

Melvin van Bruxvoort

Secretaris

Jacintha van der Sanden

Oudergeleding

Adrijana Simic, Mirjam Klerks, Saskia van Weert en Miranda van Zon.

Personeelsgeleding

Angela Moniharapon, Monique Albers, Liesbeth de Gouw en Jacintha van der Sanden.

 

De GMR is te bereiken via het e-mail adres gmr@scalascholen.nl.

De samenstelling van de MR wordt op schoolniveau vastgesteld. Op de website van de school is verdere informatie van de MR te vinden.

Jaarverslag GMR 2021-2022
Activiteitenplan GMR 2022-2023
Agenda GMR-vergadering 16 november 2022
Notulen 13-09-2022
Notulen 14-12-2020
Notulen 11-11-2020
Notulen 13-10-2020
Notulen 14-9-2020