Scaladiensten

Scala heeft veel expertise in huis. Deze expertise wordt zo breed mogelijk ingezet op alle niveaus van de organisatie. Scala wil deze deskundigheid ook buiten haar eigen stichting aanbieden om zo een bijdrage te leveren aan goed werkgeverschap en deskundigheidsbevordering om het onderwijs te inspireren en verder uit te bouwen.

Via de volgende link is er informatie te lezen en te bekijken: www.scaladiensten.nl

We kijken uit naar een prettige samenwerking.