Geachte ouders, verzorgers,

De afgelopen tijd hebben we allemaal bijzonder hard gewerkt. Het was een drukke periode voor iedereen.
U heeft zich ingespannen om (thuis)werk te combineren met thuisonderwijs. Leerkrachten hebben zich in een korte periode nieuwe (ICT)vaardigheden eigen gemaakt en een hele nieuwe vorm van onderwijs georganiseerd.

We hebben aan u gevraagd om uw mening te geven over de wijze waarop we het thuisonderwijs hebben georganiseerd.
Inmiddels hebben 506 mensen de vragenlijst ingevuld. Zij vertegenwoordigen samen 758 leerlingen (circa 21%).
Zij waarderen de scholen van Scala met een 8 gemiddeld.
U kunt de lijst nog steeds invullen via https://tinyurl.com/trnkzct

Vrijdag begint de meivakantie.
Verandert er eigenlijk wel iets? De scholen zijn al een maand gesloten. Dan voelt zo’n vakantie toch anders.

Voor de een komt die vakantie als een verademing. Even verlost worden van het schoolwerk. Bij de ander leidt het tot stress. Net nu er ritme in het gezin is, valt het schoolwerk weg.
Hoe gaat Scala in deze bijzondere situatie om met de meivakantie?

Week 1: 20 tm 24 april

  • De leerkracht verzorgt geen thuisonderwijs en biedt geen onderwijsprogramma aan. Sommige scholen bieden een vakantieprogramma aan maar dat is voor ouders en kinderen vrijwillig van aard.
  • De noodopvang blijft beschikbaar voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. De regie over deze opvang ligt in handen van Mikz. Via het contactformulier kunt u zich aanmelden (https://www.mikz.nl/contact/). Let wel, het gaat gedurende de vakantie alleen om de noodopvang (kinderen van ouders in cruciale beroepen). De reguliere opvang is gesloten.
  • De leerkrachten nemen in deze week minstens één keer informeel contact op met de kinderen. Dat doen ze op een manier die bij ze past. Bijvoorbeeld een mailtje of een appje. We willen graag weten hoe het de kinderen vergaat tijdens deze eerste week vakantie.
  • In geval van nood is de school te bereiken. De directeur informeert u nog over de manier waarop dat kan.

Week 2: 27 april tm 1 mei

  • De leerkracht verzorgt geen thuisonderwijs en biedt geen onderwijsprogramma aan.
  • De noodopvang blijft beschikbaar voor ouders in cruciale beroepen.
  • Er is geen informeel contact tussen leerling en leerkracht.

In geval van nood is er per school een e-mailadres of noodnummer beschikbaar.

Met spanning kijken we uit naar de persconferentie van 21 april. Gaan de scholen open of blijven ze dicht?
Momenteel treffen we voorbereidingen voor beide mogelijkheden.

Blijven de scholen dicht?
Dan hervatten we na de vakantie het thuisonderwijs.

Gaan de scholen open?
Dan is het maar de vraag aan welke richtlijnen we ons moeten houden. Het is in ieder geval zeker dat het niet meteen als vanouds zal zijn. We kunnen dit scenario pas definitief uitwerken als we de voorwaarden kennen. De hoofdlijnen hebben we al klaar maar de uitwerking zal in de vakantie plaats moeten vinden. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Rest mij nog u, ondanks de bijzondere omstandigheden, een fijne vakantie toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Henk van der Pas
Directeur bestuurder