Geachte ouders, verzorgers,

Een nieuwe update betreffende het Coronavirus (COVID-19).

Het is de intentie om de leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school te laten gaan. Momenteel wachten we nog op het definitieve besluit en hebben we inmiddels richtlijnen ontvangen waar we ons aan te houden hebben.

De belangrijkste richtlijnen die vanaf 8 juni gaan gelden op een rij:

  1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school (bij positief advies van het RIVM op 1 juni).
  2. De schooltijden en het continurooster blijven zoals het nu is. Indien noodzakelijk mag de onderbouw op vrijdagmiddag vrij zijn.
  3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
  5. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
  6. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
  7. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  8. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
  9. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
  10. Leerlingen mogen niet trakteren, leerkrachten wel.

Verder wil ik u graag attenderen op het feit dat de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de inzet van onze medewerkers ook nog steeds gelden. We kunnen nu veel sneller medewerkers met klachten laten testen maar het risico dat er geen vervanger voor een klas gevonden kan worden, is nog steeds groter dan gebruikelijk. De scholen proberen het ongemak voor u zoveel mogelijk te beperken, maar zorg er aub voor dat u een noodplan paraat heeft voor het geval de leerlingen niet naar school kunnen komen.

Inmiddels is het al bijna juni. Het einde van het schooljaar komt in zicht. Vaak zijn er in deze laatste weken een aantal activiteiten gepland. Zo is de musical van groep 8 een jaarlijks terugkerend hoogtepunt maar bijvoorbeeld ook de Juffen/meestersdag, picknick, ouderbedankavond, schoolreis, uitje, sportdag etc. Veel scholen en/of ouders zijn gewend om in deze periode speciale activiteiten te organiseren. Wat mag nu wel en wat mag nu niet?

Het advies vanuit de overheid is in ieder geval om zeer terughoudend te zijn. Zij adviseren verplaatsing in de openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken en deze speciale activiteiten buiten te organiseren. Ouders en/of verzorgers mogen in ieder geval niet in de school komen.

Belangrijk om extra te vermelden:

De musical mag niet opgevoerd worden met publiek. Dat is een grote teleurstelling voor veel ouders en leerlingen. Het is logisch om te denken dat er mogelijkheden zijn nu de maatregelen versoepeld worden. Voor de school geldt deze versoepeling echter niet. Wijkt de school uit naar bijvoorbeeld een theater, dan gelden nog steeds dezelfde regels omdat het nog steeds een schoolse activiteit is. Gelukkig hebben de creatieve medewerkers van Scala inmiddels bewezen dat zij op een alternatieve wijze toch vorm kunnen geven aan de musical. Er wordt volop geoefend en de voorbereidingen voor bijvoorbeeld een live stream zijn in volle gang. Hopelijk wordt het afscheid van groep 8 op één of andere wijze toch nog een onvergetelijk moment voor de leerlingen.

Ik begrijp de teleurstelling zeer goed. Er wordt momenteel veel maatschappelijke discussie gevoerd over het nut van de richtlijnen. Als bestuurder van Scala werk ik voor de Rijksoverheid. Dat betekent dat de richtlijnen van de Rijksoverheid leidend zijn en dat deze niet ter discussie staan. Bovendien wil ik zelf geen verantwoordelijkheid dragen voor een activiteit in of buiten de school, waarbij de kans op besmetting groter is dan noodzakelijk. Het spijt mij dat ik u niet anders kan berichten.

Ik vertrouw erop u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Rest mij nog u een fijn lang weekend toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Henk van der Pas

Directeur bestuurder