Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u een bericht met informatie over:

1. De consequenties van de nieuwe maatregelingen voor scholen;
2. Hoe verloopt het thuisonderwijs?
3. Hoe gaat het met de medewerkers van Scala?
4. Hoe gaat het met u?
5. ScalasCOOLtv.

De consequenties van de nieuwe maatregelingen voor scholen.
De scholen blijven dicht. In ieder geval tot na de meivakantie. Tijdens deze vakantie moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven. Een week voor 28 april krijgen we te horen hoe het verder zal gaan na de meivakantie.
We weten nog niet wat er in die periode op ons af gaat komen. Momenteel is er noodopvang beschikbaar maar is dat toereikend tijdens de vakantie? Daar wordt nu druk over gediscussieerd. Met alle betrokken partijen op landelijk maar ook op gemeentelijk niveau. We hopen dat er snel meer duidelijkheid zal komen.

Op enig moment zal er besloten worden dat de scholen weer open gaan. We weten niet wanneer maar we weten wel dat het niet meteen als vanouds zal zijn. Er wordt nu druk nagedacht over maatregelingen die genomen moeten worden om in veilige omstandigheden weer te kunnen werken en leren. We kunnen bij Scala nu niet anders dan het besluit nemen om schoolkampen, excursies, schoolreisjes en voorstellingen van een schoolmusicals met publiek te annuleren. Het is niet realistisch om te denken dat in de maanden juni of begin juli deze activiteiten als vanouds door kunnen gaan. Een echte domper voor leerlingen en leerkrachten. Dat realiseren wij als geen ander. Maar als je kijkt naar de mate van flexibiliteit en creativiteit bij onze medewerkers, dan kunt u erop vertrouwen dat er goede alternatieven worden bedacht.

Hoe verloopt het thuisonderwijs?
Hoe werk je thuis als leerkracht? Hoe vertaal je het werken in de klas naar een bureau-, of keukentafelbaan? Hoe organiseer je thuisonderwijs op afstand?
Bij Scala zijn we benieuwd naar uw ervaringen tot nu toe. U heeft daarvoor in Social School een link ontvangen waar u een korte evaluatie in kunt vullen.
Ik realiseer me maar al te goed dat u heel veel e-mails en misschien ook enquĂȘtes te verwerken krijgt. Deze vragenlijst is beknopt en snel in te vullen. Het vervangt ook niet de inventarisaties die door de school worden uitgevoerd. Die zijn afgestemd op de situatie in de school en de klas zelf. Alvast heel erg veel dank voor de moeite.

Hoe gaat het met de medewerkers van Scala?
Ze hebben het druk. Ze missen het contact met de kinderen. De manier van werken is nieuw en vaak nog onbekend. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het onderwijs maar worden vanzelfsprekend ook ingezet bij de noodopvang en de opvang van kwetsbare kinderen. Net als ieder ander hebben leerkrachten ook thuis de nodige zorg. Ze hebben misschien zelf kinderen waar ze onderwijs aan moeten geven of een gezinslid met een kwetsbare gezondheid. Misschien hebben ze zelf een kwetsbare gezondheid. Momenteel moeten ze veel ballen in de lucht houden. Te veel? We denken nog van niet maar dat weten we niet zeker. De directeuren doen hun best om ze op afstand scherp in de gaten te houden.

Hoe gaat het met u?
Het is voor u ook niet gemakkelijk. Ook u moet vermoedelijk veel ballen in de lucht houden. Dat begrijpen wij bij Scala maar al te goed. Als het even niet lukt om het thuisonderwijs te organiseren of u heeft vragen? Neem dan gerust contact op met de school. Dan kan via de leerkracht, de IB-er en/of de directeur. U doet wat u kunt en na de crisis stellen we wel vast wat er nog moet gebeuren. Samen zetten we de schouders eronder.

ScalasCOOLtv
Er staat weer een VLOG online op ons YouTube kanaal ScalasCOOLtv. Wilt u niets missen, abonneer u dan.
De link naar ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCTisSoHA486liTY6Bow0_3Q
Volgt u ons al op Instagram? Daar worden leuke lesvoorbeelden, tips en filmpjes uit de praktijk gedeeld. Echt de moeite waard.

Met vriendelijke groet,

Henk van der Pas
Directeur bestuurder