Beste ouder/verzorger,

Het RIVM heeft met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) de aanwijzingen voor Noord-Brabant bijgesteld. Ze willen met deze aanpassing de kans op verspreiding verkleinen.
• Is uw kind verkouden? Hoest uw kind veel? Heeft uw kind koorts? Stuur uw kind dan niet naar school.
• Worden de klachten erger? Bel dan uw huisarts.
• Verdwijnen de klachten? Na één dag klachtenvrij is uw kind weer welkom op school.
• Bent u zelf verkouden, hoest u veel of heeft u koorts? Kom dan niet naar school. De school is een plek waar veel mensen samen komen. Die kunt u beter vermijden.
De nieuwe aanwijzingen hebben verstrekkende gevolgen voor de scholen. Ook onze leerkrachten mogen niet naar school komen bij verkoudheid, hoesten of koorts. De kans dat uw kind niet naar school kan is daarmee reëel. De directeur houdt u op de hoogte. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant).

Met vriendelijke groet,

Henk van der Pas
Directeur bestuurder

Praktische uitwerking van de maatregelen tegen het Coronavirus (covid-19) naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM

  1. Een medewerker die niet naar school kan komen vanwege de aangescherpte maatregelingen wordt niet vervangen. De leerlingen worden niet opgesplitst en blijven thuis. Er wordt geen onderwijs ondersteunend personeel voor de groep gezet. Het is belangrijk dat je op tijd aan je directeur kenbaar maakt wanneer je verkouden bent, hoest of koorts hebt.
  2. De directeur laat middels een mail vanuit Scala aan de ouders weten dat ze echt een noodscenario moeten bedenken want de school is niet in staat om de kinderen op te vangen en bij de BSO geldt dezelfde situatie.
  3. Hoest je al lange tijd maar ben je niet verkouden en heb je geen koorts? Of, je bent al maanden verkouden maar je hoest niet en je hebt geen koorts? Dan nog gelden de aangescherpte maatregelingen van het RIVM voor Noord-Brabant. Dit standpunt is na overleg met de GGD Hart van Brabant tot stand gekomen. Is deze situatie op jou van toepassing? Dan wil ik je dringend adviseren om contact op te nemen met je huisarts. Is jouw huisarts van mening dat jouw klachten buiten de richtlijnen van het RIVM vallen en dat je gerust kunt gaan werken? Verstrek dan aan de directeur van jouw school een schriftelijke verklaring van de huisarts. Je bent dan van harte welkom op school want we kunnen alle hulp gebruiken.
  4. Ik wil jullie oproepen om scenario’s te bedenken, passend bij jullie eigen school, waarbij het ongemak zoveel mogelijk verdeeld wordt over alle groepen. Bijvoorbeeld een roulatiesysteem van klassen die thuis blijven. Tegelijk kan een leerkracht die thuis moet blijven via mail, social school, Skype, etc. werk verstrekken aan leerlingen die thuis moeten blijven.
  5. De directeuren delen de creatieve oplossingen die de schoolteams bedenken met elkaar. Zo kunnen we elkaar helpen.