Intern begeleider Op de JPS te Heusden(vesting)

In Heusden Vesting staat onze school de JPS! Een school, in een prachtige omgeving, met zo’n 200 leerlingen! Met ingang van 1 augustus 2021 hebben een vacature voor 0,2 FTE in de taak van Intern begeleider, die samen met onze huidige IB-er (0,4FTE) de zorg op de JPS kan vormgeven.

HEB JIJ DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN?

· een grote mate van betrokkenheid;
· een onderzoekende houding;
· affiniteit met onze kernwaarden Respect, Gezamen­ lijkheid, Duidelijkheid, Gastvrij en Enthousiast;
· in staat om vorm te geven aan passend onderwijs;
· vorm kan geven aan de zorg voor leerlingen i.s.m. de leraren;
· kan sturen op ambities als daarom gevraagd wordt.

OM DIT TE REALISEREN, DENKEN WE AAN IEMAND DIE:

· een Master Sen of gelijkwaardige opleiding heeft;
· op de hoogte is van onderwijsvernieuwingen;
· vaardig is in opbrengstgericht werken aan de hand van analyses;
· vaardig is in het coachen en begeleiden van leer­ krachten op het gebied van gedrag en didactiek;
· zich nieuwsgierig, empathisch en kritisch kan tonen;
· goede communicatieve vaardigheden heeft;
• over een sterk observatievermogen beschikt;
· aardig is in het werken met digitale systemen waaronder ESIS.

  • Een grote mate van betrokkenheid heeft;.
  • Goed kan samenwerken binnen een team;
  • Een onderzoekende houding heeft;
  • Kennis heeft van het digikeuzebord
  • Onze kernwaarden Respect, Gezamenlijkheid, Duidelijkheid, Gastvrij en Enthousiast uitdraagt;

Wij bieden:

  • Een leuke, dynamische, kleine school
  • Een team met betrokken en enthousiaste collega’s;
  • Een school waar een ieder zichzelf mag en kan zijn;

SOLLICITEREN

Stuur een korte motivatie met CV naar
· Karin.herrings@scalascholen.nl (Directeur) en
Stuur CC naar:
· milo.bernard@scalascholen.nl (Beleidsmedewerker HBM)

Uiterste sollicitatiedatum is 6 juni 2021. Sollicitatiegesprekken vinden plaats 7 of 8 juni (optioneel via teams of zoom).

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie ben je van harte welkom om contact op te nemen met:
· Karin Herrings, directeur basisschool de JPS, Demer 19 5256 AB Heusden
· Telefoon: 0416-665211

* Interne kandidaten genieten voorrang op deze vacature.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op: dinsdag 7 juli op basisschool de JPS (of in onderling overleg). In de sollicitatiecommissie zitten een MT-lid van de bovenbouw, een IB-er en de directeur. Uiterste sollicitatiedatum: vrijdag 4 juli 2020 (Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid voorrang).

Voor meer informatie ben je van harte welkom om contact op te nemen met:
Karin Herrings, directeur JPS
Demer 19
5256 AB Heusden
Telefoon 0416-665211